Skip to Content Information Center
Lexmark MS610dn / MS610dtn

Lexmark MS610dn / MS610dtn

Nabídka síťové karty

PoložkaFunkce

  Zobrazit stav karty

 • Připojeno
 • Odpojeno

Zobrazí stav připojení síťové karty.

  Zobrazit rychlost karty

Zobrazí rychlost aktivní síťové karty.

  Síťová adresa

 • UAA
 • LAA

Zobrazí síťové adresy.

  Časový limit úlohy

0–255 sekund

Umožňuje nastavit dobu, kiterá uplyne před zrušením síťové tiskové úlohy.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je 90 sekund.
 • Hodnota nastavení 0 ruší časový limit.
 • Je-li vybrána hodnota 1 až 9, pak se nastavení uloží jako 10.

  Hlavičková stránka

 • Vypnuto
 • Zapnuto

Povolení hlavičkových stránek.

Poznámka:  Výchozí nastavení je Vypnuto.

Byl tento článek užitečný?
Top