Skip to Content Information Center
Lexmark MS610dn / MS610dtn

Lexmark MS610dn / MS610dtn

Valinnaisen kortin asentaminen

  HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA:  Jos käsittelet ohjainlevyä tai asennat lisävarusteita tai muistilaitteita tulostimen käyttöönoton jälkeen, katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemistä. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita, katkaise niistäkin virta ja irrota niistä kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.

  Varoitus – vauriot mahdollisia:  Staattinen sähkö vahingoittaa helposti emolevyn elektronisia osia. Kosketa jotakin tulostimen metalliosaa, ennen kuin kosketat emolevyn elektronisia osia tai liittimiä.

 1. Irrota emolevy.

  Tulostinmalleja MS510dn, MS517dn, MS610dn ja MS617dn koskeva ohje löytyy täältä: Ohjainlevyn käsitteleminen.

  Jos kyseessä on MS610de-tulostinmalli, tutustu kohtaan Ohjainlevyn käsitteleminen.

 2. Poista valinnainen kortti pakkauksestaan.

  Varoitus – vauriot mahdollisia:  Vältä koskettamasta kortin reunassa olevia liitäntäkohtia.

 3. Pidä kortin reunoista kiinni ja kohdista kortissa olevat muovinastat (1) emolevyssä oleviin koloihin (2).

 4. Paina kortti tiukasti paikalleen.

  Varoitus – vauriot mahdollisia:  Kortin väärä asennus saattaa vaurioittaa korttia ja emolevyä.

  Huomautus:  Kortin liittimen on kosketettava koko pituudeltaan emolevyä.

 5. Jos kyseessä on MS510dn-, MS517dn-, MS610dn- tai MS617dn -tulostinmalli, sulje emolevyn kansi.

  Jos kyseessä on MS610de-tulostinmalli, sulje ohjainlevyn suojus ja sulje sitten kansi.

Huomautus:  Kun tulostinohjelmisto ja lisävarusteet on asennettu, lisää lisävarusteet tulostinohjaimeen manuaalisesti, jotta ne ovat käytettävissä tulostustöissä. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen käytettävissä olevien lisävarusteiden lisääminen.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top