Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

שימוש בנייר ממוחזר

כחברה בעלת מודעות לסביבה, Lexmark תומכת בשימוש בנייר משרדי ממוחזר אשר מיוצר במיוחד לשימוש במדפסות לייזר/LED. למידע נוסף אודות נייר ממוחזר המתאים לשימוש עם המדפסת, ראה שימוש בנייר ממוחזר ובניירות משרדיים אחרים.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top