Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

מיחזור אריזות Lexmark

Lexmark שואפת כל העת למזער את חומרי האריזה. הפחתת כמות חומרי האריזה מסייעת להבטיח הובלת מדפסות של Lexmark באופן היעיל והרגיש ביותר לסביבה ומקטינה את כמות חומרי האריזה המושלכים לאשפה. שיפורים אלה מובילים להפחתת פליטת גזי חממה, לחיסכון באנרגיה, ולחיסכון במשאבים טבעיים.

אריזות הקרטון של Lexmark ניתנות למיחזור ב- 100% במקומות שבהם יש מתקני מיחזור של קרטון גלי. יתכן ומתקנים אלה אינם זמינים באזורך.

הקצף המשמש באריזות Lexmark ניתן למיחזור במקומות שבהם קיימים מתקנים מתאימים. יתכן ומתקנים אלה אינם זמינים באזורך.

בעת החזרת מחסנית אל Lexmark, באפשרותך להשתמש שנית בקופסה שבה הגיעה המחסנית. Lexmark תמחזר את הקופסה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top