Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

עצות לשימוש בכרטיסים

כרטיסים הם מדיה מיוחדת חד-שכבתית כבדה. רבות מהתכונות, כגון תכולת לחות, עובי ומרקם, יכולות להשפיע בצורה משמעותית על איכות ההדפסה. הדפס דוגמאות על הכרטיסים שאתה שוקל להשתמש בהם לפני רכישת כמויות גדולות של כרטיסים.

  • מהתפריט 'נייר', הגדר את 'סוג הנייר' לערך 'כרטיסים'.
  • בחר את הגדרת 'מרקם הנייר' המתאימה.
  • שים לב כי הדפסה מראש, ניקוב וקיפול עלולים להשפיע בצורה משמעותית על איכות ההדפסה ולגרום לחסימות או לבעיות אחרות בטיפול בנייר.
  • בדוק עם היצרן או הספק כדי לוודא שהכרטיסים עמידים בטמפרטורות של עד 220°C ‏(446°F) מבלי שיפלטו חומרים מסוכנים.
  • אל תשתמש בכרטיסים מודפסים מראש המיוצרים עם חומרים כימיים העלולים לזהם את המדפסת. הדפסה מראש מחדירה למדפסת רכיבים נוזליים למחצה ונדיפים.
  • השתמש במלאי כרטיסים עם מרקם לרוחב, במידת האפשר.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top