Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

שימוש בלחצני מסך המגע

הערה:  מסך הבית, הסמלים והלחצנים עשויים להשתנות בהתאם להגדרות ההתאמה האישית של מסך הבית שלך, ההגדרה המנהלתית ופתרונות מוטמעים פעילים.

גע ב-כדי

1

חצים

צפה ברשימה של אפשרויות.

2

העתק זאת

הדפסת העתק

3

אפשרויות מתקדמות

בחר באפשרות העתקה.

4

בית

לעבור למסך הבית.

5

הגדלה

בחר ערך גבוה יותר.

6

הקטנה

בחר ערך נמוך יותר.

7

עצות

פותח תיבת דו-שיח של עזרה תלוית הקשר.

לחצנים נוספים במסך המגע

גע ב-כדי

קבל

שמור הגדרה.

ביטול

  • בטל פעולה או בחירה.
  • צא ממסך וחזור למסך הקודם ללא שמירת שינויים.

איפוס

אפס ערכים על המסך

האם מאמר זה הועיל לך?
Top