Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

Erklæring om flyktig og ikke-flyktig minne

Skriveren inneholder ulike typer minner som kan lagre enhets- og nettverksinnstillinger og brukerdata.

MinnetyperBeskrivelse

Flyktig minne

Skriveren bruker standard RAM: (Random Access Memory) til å bufre brukerdata midlertidig for enkle utskrifts- og kopieringsjobber.

ikke-flyktig minne

Skriveren kan bruke to typer ikke-flyktig minne: EEPROM og NAND (flash-minnekort). Begge typene brukes til å lagre operativsystemet, enhetsinnstillinger, nettverksinformasjon, skanner- og bokmerkeinnstillinger og innebygde løsninger.

Skriverharddisk

Enkelte skrivere har en harddisk installert. Skriverens harddisk er konstruert for enhetsspesifikk funksjonalitet. Harddisken kan beholde bufrede brukerdata fra komplekse skanne-, utskrifts-, kopierings- og faksjobber, samt skjema- og skriftdata.

Slett innholdet av installert skriverminne under følgende omstendigheter:

  • Skriveren skal trekkes tilbake.
  • Skriverharddisken skal skiftes ut.
  • Skriveren skal flyttes til en annen avdeling eller til et annet sted.
  • Det skal utføres service på skriveren av en person utenfor organisasjonen.
  • Skriveren skal fjernes fra lokalene for å få utført service.
  • Skriveren skal selges til en annen organisasjon.

Avhending av skriverharddisk

Merk:  Det kan finnes enkelte skrivermodeller uten harddisk.

I miljøer med høy sikkerhet kan det være nødvendig å ta forholdsregler for å sikre at andre ikke får tilgang til konfidensielle data som er lagret på skriverharddisken hvis skriveren, eller harddisken, fjernes fra lokalene.

  • Avmagnetisering: Sletter harddisken med et magnetisk felt som fjerner lagrede data.
  • Knusing: Komprimerer harddisken fysisk slik at den brekker komponentdeler og gjør dem uleselige.
  • Oppkutting: River fysisk harddisken til mindre metallbiter.

Merk:  Data kan hovedsakelig fjernes elektronisk, men for å garantere at alle data er fullstendig slettet, er den eneste fremgangsmåten å fysisk ødelegge hver minneenhet med lagrede data.

Var denne artikkelen nyttig?
Top