Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Kopier til

Med dette alternativet kan du velge størrelse og -type for papiret som kopiene skal skrives ut på.

  • Trykk på papirstørrelsen og -typen som samsvarer med papiret som er lagt i.
  • Hvis innstillingene for Kopier fra og Kopier til er forskjellige, justerer skriveren skaleringsinnstillingen automatisk.
  • Hvis papirstørrelsen eller -typen du vil bruke, ikke er lagt i en av skuffene, trykker du på Manuell mater. Legg deretter papiret i den manuelle materen eller flerbruksmateren.
  • Når innstillingen Automatisk størrelsestilpasning er angitt for Kopier til, får kopiene samme papirstørrelse som originaldokumentet. Hvis en passende papirstørrelse ikke er lagt i en av skuffene, vises meldingen Finner ikke papirstørrelsen og du blir bedt om å legge riktig papir i en skuff, i en manuell mater eller i flerbruksmateren.
Var denne artikkelen nyttig?
Top