Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Bruke de avanserte alternativene

Velg blant følgende innstillinger:

 • Juster ADF-forskyvning: Med dette alternativet kan du rette opp skannede bilder som er lett forskjøvet når de kommer fra skuffen til den automatiske dokumentmateren.
 • Avansert tosidig: Bruk dette alternativet til å angi dokumentretningen, om dokumentene er enkeltsidige eller tosidige, og hvordan dokumentene er innbundet.
 • Avansert bildebehandling: Bruk dette alternativet til å justere innstillinger for automatisk midtstilling, fjerning av bakgrunn, fargebalanse, fargefjerner, kontrast, speilvending, negativt bilde, kant til kant-skanning, skyggedetaljer, skarphet og temperatur før du kopierer dokumentet.
 • Lag hefte: Bruk dette alternativet til å lage et hefte. Du kan velge mellom enkeltsidig og tosidig.
 • Merk:  Dette alternativet vises bare når det er installert en formatert, fungerende skriverharddisk.

 • Oppsett for omslag: Bruk dette alternativet til å konfigurere omslagssiden for kopier og hefter.
 • Tilpasset jobb: Dette alternativet kombinerer flere skannejobber til én jobb.
 • Merk:  Dette alternativet vises bare når det er installert en formatert, fungerende skriverharddisk.

 • Kantradering: Dette alternativet fjerner flekker eller merker langs kantene på et dokument. Du kan velge å fjerne et likt område på alle fire sidene av papiret, eller velge en bestemt kant. Denne innstillingen fjerner alt fra det angitte området, og ingenting etterlates på den delen av skanningen.
 • Topp-/bunntekst: Bruk dette alternativet til å sette inn dato/klokkeslett, sidetall, Bates-nummer eller en tilpasset tekst i den angitte topp- eller bunnteksten.
 • Margforskyvning: Bruk dette alternativet til å øke eller redusere sidemargen ved å forskyve det skannede bildet. Trykk på eller for å stille inn margen. Hvis den ekstra margen er for stor, blir kopien beskåret.
 • Overlegg: Bruk dette alternativet til å opprette et vannmerke (eller en melding) som legges over innholdet på kopien. Du kan velge blant Konfidensielt, Kopi, Utkast og Haster, eller du kan skrive inn din egen tekst i feltet Tilpasset tekst. Ordet du velger, vises svakt med store bokstaver på tvers av siden.
 • Papirsparer: Bruk dette alternativet til å skrive ut to eller flere sider av et originaldokument på den samme siden. Papirsparer heter også N-opp-utskrift, hvor N står for antall sider. 2-opp er for eksempel utskrift av to dokumentsider på en enkeltside, og 4-opp er utskrift av fire dokumentsider på en enkeltside.
 • Skilleark: Bruk dette alternativet til å plassere et blankt ark mellom kopier, sider eller utskriftsjobber. Skillearkene kan hentes fra en skuff som inneholder en papirtype eller farge som er forskjellig fra papiret som kopiene skrives ut på.
Var denne artikkelen nyttig?
Top