Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Avbryte en kopieringsjobb mens du kopierer sider fra skannerglassplaten

Trykk på Avbryt jobber på startsiden.

Avbryter vises på skjermen. Når jobben er avbrutt, vises kopiskjermbildet.

Var denne artikkelen nyttig?
Top