Skip to Content Information Center
Lexmark CX517

Lexmark CX517

Opsætning af fax via en digital abonnementslinje

FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det lyner, for at undgå risikoen for elektrisk stød.

FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Undlad at benytte fax-funktionen, når det lyner for at undgå risikoen for elektrisk stød.

FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Brug kun et telekabel (RJ-11) på 26 AWG eller mere, når du slutter dette produkt til telefonnetværket, for at reducere risikoen for brand. For brugere i Australien, skal ledningen være godkendt af tilsynsmyndigheden for kommunikation og medier i Australien.

En DSL-linje (digital abonnementslinje) opdeler den normale telefonlinje i to kanaler: tale og internet. Telefon- og faxsignaler går via talekanalen, og internetsignaler går via den anden kanal.

For at minimere interferensen mellem de to kanaler, skal du bede om et DSL-filter fra din DSL-leverandør.

  1. Slut DSL-filterets LINE-port til vægstikket.

  2. Slut den ene ende af telefonkablet til printerens LINE-port.

  3. Slut den anden ende af kablet til telefonporten på DSL-filteret.

Bemærk!  Fjern alle installerede adapterstik fra telefonporten på printeren, og tilslut derefter telefonen, hvis du vil tilslutte en telefon til printeren.

Var denne artikel nyttig?
Top