Skip to Content Information Center
Lexmark CX517

Lexmark CX517

Skanowanie z wysłaniem na adres FTP przy użyciu numeru skrótu

  1. Załaduj oryginalny dokument do automatycznego podajnika dokumentów zadrukowaną stroną do góry i krótszą krawędzią do przodu lub umieść go zadrukowaną stroną do dołu na szybie skanera.

    Uwagi:

    • Do automatycznego podajnika dokumentów nie należy ładować pocztówek, fotografii, niewielkich przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników, takich jak wycinki prasowe. Należy je umieszczać na szybie skanera.
    • Kontrolka ADF świeci się, kiedy papier jest załadowany prawidłowo.
  2. W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów ustaw prowadnice papieru.

  3. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk #, a następnie wprowadź nazwę skrótu FTP.

  4. Dotknij opcji  > Wyślij.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top