Skip to Content Information Center
Lexmark CX517

Lexmark CX517

Installation af et hukommelseskort

  FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Hvis du åbner styreenheden eller installerer ekstra valgfri hardware- eller hukommelsesenheder, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

 1. Adgang til systemkortet.

  Der er flere oplysninger i Adgang til systemkortet.

 2. Pak hukommelseskortet ud.

  Advarsel - Potentiel skade:  Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant. Dette kan forårsage skade.

 3. Juster indhakket  (1) på hukommelseskortet i forhold til kanten  (2) på stikket.

 4. Skub hukommelseskortet lige ind i stikket, og skub derefter kortet mod systemkortet, indtil det klikker på plads.

 5. Luk dækslet til systemkortet.

Var denne artikel nyttig?
Top