Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Installeringsrekkefølge

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Skriveren veier mer enn 18  kg (40  lb), og det trengs to eller flere personer for å løfte den på en sikker måte.

FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Hvis du skal bruke kontrollerkortet eller installere maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og koble strømledningen fra strømuttaket før du fortsetter. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.

Installer skriveren og eventuelle tilleggsskuffer i følgende rekkefølge:

  • Tilleggsskuff for 550 ark (skuff 3)
  • 650‑arks duoskuff (tilleggsutstyr) med en innebygd flerbruksmater (skuff 2).
  • Skriver
Var denne artikkelen nyttig?
Top