Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Lagre utskriftsjobber i skriveren

 1. Gå til følgende på skriverens kontrollpanel:

   > Sikkerhet > Konfidensiell utskrift >  velg utskriftsjobbtypen

  BrukFor å

  Maks. ugyldig PIN-kode

  Begrens antallet ganger en ugyldig PIN-kode kan angis.

  Merk:  Når grensen er nådd, slettes utskriftsjobbene for det brukernavnet og PIN-koden.

  Konfidensiell utskrift-jobb utløper

  Hold tilbake utskriftsjobber på datamaskinen inntil du har tastet inn riktig PIN-kode på skriverens kontrollpanel.

  Merk:  PIN-koden defineres på datamaskinen. Koden må bestå av fire tall mellom 1 og 9.

  Gjenta utskrift-jobb utløper

  Skriv ut og lagre utskriftsjobber i skriverminnet.

  Bekreft utskrift-jobb utløper

  Skriv ut én kopi av en utskriftsjobb og hold tilbake resten av kopiene. Du kan kontrollere om den første kopien er tilfredssstillende før resten av kopiene skrives ut. Utskriftsjobben slettes automatisk fra skriverminnet når alle kopiene er skrevet ut.

  Utsett utskrift-jobb utløper

  Lagre utskriftsjobber for utskrift på et senere tidspunkt.

  Merk:  Utskriftsjobbene holdes tilbake til de slettes fra menyen Holdte jobber.

  Merknader:

  • Konfidensielle utskriftsjobber og Bekreft utskrift-jobber samt utskriftsjobber du har valgt å utsette eller gjenta, kan bli slettet hvis skriveren trenger ekstra minne for å behandle andre holdte jobber.
  • Du kan konfigurere skriveren til å lagre utskriftsjobber i skriverminnet til jobben startes fra skriverens kontrollpanel.
  • Alle utskriftsjobber som kan startes av brukeren på skriveren, kalles holdte jobber.
 2. Trykk på Send.

Var denne artikkelen nyttig?
Top