Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Skrive ut fra en flash-stasjon

Merknader:

 • Før du kan skrive ut en kryptert PDF-fil, må du skrive inn passordet til filen via skriverens kontrollpanel.
 • Du kan ikke skrive ut filer du ikke har utskriftstillatelse for.
 1. Sett inn en flash-stasjon i USB-porten.

  Merknader:

  • Et flash-stasjonikon vises på startbildet når du setter inn en flash-stasjon.
  • Hvis du setter inn flash-stasjonen når skriveren krever tilsyn, for eksempel ved papirstopp, ignorerer skriveren flash-stasjonen.
  • Hvis du kobler til flash-enheten mens skriveren behandler andre utskriftsjobber, vises meldingen Opptatt på skriverskjermen. Når utskriftsjobbene er fullført, kan det hende at du må vise listen over holdte jobber for å skrive ut dokumenter fra flash-enheten.

  Advarsel – mulig skade:  Ikke ta på USB-kabelen, trådløse nettverksadaptere, kontakter, minneenheten eller de viste områdene på skriveren under utskrift, lesing fra eller skriving til minneenheten. Det kan føre til at data går tapt.

 2. Trykk på dokumentet du vil skrive ut, på kontrollpanelet.

 3. Trykk på pilene for å forhåndsvise dokumentet.

 4. Bruk eller for å angi antall kopier som skal skrives ut, og trykk på Skriv ut.

  Merknader:

  • Ikke ta ut flash-stasjonen fra USB-porten før dokumentet er ferdig utskrevet.
  • Hvis du lar flash-stasjonen stå i skriveren etter å ha gått ut av den første USB-menyskjermen, trykker du på Holdte jobber på startbildet for å skrive ut filer fra flash-stasjonen.
Var denne artikkelen nyttig?
Top