Skip to Content Information Center
Lexmark CX517

Lexmark CX517

Drukowanie z napędu flash

Uwagi:

 • Przed wydrukowaniem zaszyfrowanego pliku w formacie PDF na panelu sterowania drukarki pojawi się monit o wprowadzenie hasła do pliku.
 • Nie można drukować plików, do drukowania których nie posiada się uprawnień.
 1. Włóż napęd flash do portu USB.

  Uwagi:

  • Jeśli podłączono napęd flash, jego ikona jest wyświetlana na ekranie głównym drukarki.
  • Jeśli napęd flash zostanie włożony w momencie, gdy drukarka wymaga interwencji użytkownika, na przykład gdy wystąpi zacięcie papieru, drukarka zignoruje napęd flash.
  • Jeśli napęd flash zostanie włożony w momencie, gdy drukarka przetwarza inne zadania drukowania, na wyświetlaczu drukarki pojawi się komunikat Zajęta. Po zakończeniu przetwarzania tych zadań drukowania konieczne może być przejrzenie listy wstrzymanych zadań w celu wydrukowania dokumentów z napędu flash.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  W trakcie drukowania, przeprowadzania odczytu z karty pamięci oraz zapisu na niej nie należy dotykać kabla USB, bezprzewodowych kart sieciowych, złączy, urządzeń pamięci masowej ani drukarki w pokazanych obszarach. Może to spowodować utratę danych.

 2. Z poziomu panelu sterowania drukarki dotknij dokument, który chcesz wydrukować.

 3. Dotknij strzałek, aby wyświetlić podgląd dokumentu.

 4. Za pomocą przycisków i określ liczbę kopii do wydruku, a następnie dotknij opcji Drukuj.

  Uwagi:

  • Nie wyjmuj napędu flash z portu USB do momentu zakończenia drukowania dokumentu.
  • Jeśli po wyjściu z początkowego ekranu USB pozostawisz napęd flash w drukarce, możesz nadal drukować pliki z napędu flash, dotykając opcji Zadania wstrzymane na ekranie głównym.
Czy ten artykuł był pomocny?
Top