Skip to Content Information Center
Lexmark CX517

Lexmark CX517

Scanning til en computer ved hjælp af Embedded Web Server

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Scanningsprofil > Opret scanningsprofil.

 3. Vælg scanningsindstillinger, og klik derefter på Næste.

 4. Vælg en placering på din computer, hvori du vil gemme det scannede billede.

 5. Indtast et scannernavn og derefter et brugernavn.

  Bemærk!  Scanningsnavnet er det navn, der vises på listen over scanningsprofiler på displayet.

 6. Klik på Send.

  Bemærk!  Når du klikker på Send, tilknyttes automatisk et genvejsnummer. Du kan bruge dette genvejsnummer, når du er klar til at scanne dine dokumenter.

 7. Gennemgå vejledningen på skærmen Scanningsprofil.

  1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

   Bemærkninger:

   • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i ADF-bakken. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
   • ADF-indikatorlampen tændes, når papiret er lagt korrekt i.
  2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

  3. Foretag en af følgende handlinger:

   • Tryk på #, og indtast herefter genvejsnummeret ved brug af tastaturet.
   • På startsiden skal du navigere til:
   • Tilbageholdte job > Profiler >  vælg din genvej på listen
   • Bemærk!  Scanneren scanner og sender dokumentet til det bibliotek, som du har angivet.

 8. Se filen fra din computer.

  Bemærk!  Udskriftsfilen gemmes på det pågældende sted eller startes i det program, du har angivet.

Var denne artikel nyttig?
Top