Skip to Content Information Center
Lexmark CX517

Lexmark CX517

Brug af de avancerede indstillinger

Vælg fra følgende indstillinger:

 • Juster ADF-skævhed – Med denne indstilling kan du rette op på scannede billeder, som er en smule skæve ved modtagelse fra ADF-bakken.
 • Avanceret dupleks—Bruges til at angive dokumentets retning, om det er én- eller to-sidet, og hvordan det indbindes.
 • Avancerede billedfunktioner – Bruges til at ændre eller tilpasse indstillingerne Auto centrer, Fjern baggrund, Farvebalance, Farvefrafald, Kontrast, Spejlvend billede, Negativbillede, Scan kant til kant, Skyggedetaljer, Skarphed og Temperatur, inden du kopierer dokumentet.
 • Opret brochure—Bruges til at oprette en brochure. Du kan vælge, om den skal være én- eller to-sidet.
 • Bemærk!  Denne indstilling vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende printerharddisk.

 • Opsætning af omslag—Bruges til at opsætte omslaget på kopier og brochurer.
 • Brugerdefineret job – Med denne indstilling kan du kombinere flere scanningsjob til et enkelt job.
 • Bemærk!  Denne indstilling vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende printerharddisk.

 • Kantsletning – Med denne indstilling kan du fjerne udtværinger eller mærker omkring et dokuments kanter. Du kan vælge at fjerne en lige kant rundt om alle fire sider på papiret, eller vælge en bestemt kant. Kantsletning sletter alt hvad der er inden i det valgte område, og efterlader intet i denne del af scanningen.
 • Sidehoved/sidefod – Bruges til at indsætte dato/tid, sidenummer, Bates-nummer eller tilpasset tekst og udskriver disse i den specificerede placering for sidehoved eller sidefod.
 • Margenskift – Bruges til at øge eller reducere størrelsen af margen på en side ved at flytte det scannede billede. Tryk på eller for at angive den ønskede margen. Hvis den ekstra margen er for stor, beskæres kopien.
 • Overlay– Bruges til at lave et vandmærke (eller en besked), som overlejrer indholdet af din kopi. Du kan vælge mellem Fortroligt, Kopi, Kladde og Haster, eller du kan indtaste en tilpasset meddelelse i feltet ”Indtast brugertekst”. Det ord, du vælger vil fremstå svagt, i stort tryk henover hver side.
 • Papirbesparelse—Bruges til at udskrive to eller flere sider af et originaldokument på den samme side. Papirbesparelse kaldes også N-up-udskrivning, hvor N står for antallet af sider. En udskrivning af 2 uddelingskopier vil f.eks. udskrive to sider af dit dokument på en enkelt side, og en udskrivning af 4 uddelingskopier vil udskrive fire sider af dit dokument på en enkelt side.
 • Skillesider– Benyttes til at anbringe et blankt stykke papir mellem kopier, sider eller udskriftsopgaver. Skillesiderne kan trækkes ud af en bakke, som indeholder en papirtype eller -farve, som er forskellig fra det papir, dine kopier bliver trykt på.
Var denne artikel nyttig?
Top