Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Sende en e-post ved å bruke kontrollpanelet

 1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

  Merknader:

  • Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i skuffen til den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
  • Indikatorlampen for den automatisk dokumentmateren lyser når papiret ikke er lagt i ordentlig.
 2. Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

  Merk:  Hvis du vil unngå å beskjære bildet, må du sørge for at størrelsen på kopipapiret samsvarer med størrelsen på originaldokumentet.

 3. Velg følgende på startsiden:

  E-post > Mottaker(e)

 4. Angi e-postadressen eller trykk på # ved hjelp av tastaturet og angi hurtignummeret.

  Merknader:

  • Hvis du vil legge til flere mottakere, trykker du på Neste adresse og angir adressen eller snarveisnummeret du vil legge til.
  • Du kan også angi en e-postadresse ved å bruke adresseboken.
 5. Trykk på Ferdig > Send.

Var denne artikkelen nyttig?
Top