Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Sende en e-post ved hjelp av et hurtignummer

 1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

  Merknader:

  • Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i skuffen til den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
  • Indikatorlampen for den automatisk dokumentmateren lyser når papiret ikke er lagt i ordentlig.
 2. Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

 3. Trykk på #, og angi hurtignummeret ved hjelp av tastaturet, trykk deretter på .

  Merk:  Hvis du vil legge til flere mottakere, trykker du på Neste adresse og angir adressen eller hurtignummeret du vil legge til.

 4. Trykk på Send.

Var denne artikkelen nyttig?
Top