Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Sende en faks ved hjelp av et hurtignummer

Fakssnarveier fungerer på samme måte som hurtignumre på en telefon eller en faksmaskin. Et hurtignummer (1–999) kan inneholde en enkeltmottaker eller flere mottakere.

  1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

    Merknader:

    • Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg disse elementene på skannerens glassplate.
    • Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.
  2. Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

  3. Trykk på # på skriverens kontrollpanel, og angi deretter hurtignummeret ved hjelp av tastaturet.

  4. Trykk på Send faks.

Var denne artikkelen nyttig?
Top