Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Bruke de avanserte alternativene

Velg blant følgende innstillinger:

  • Juster ADF-forskyvning: Med dette alternativet kan du rette opp skannede bilder som er lett forskjøvet når de kommer fra den automatiske dokumentmateren.
  • Avansert bildebehandling: Bruk dette alternativet til å justere innstillinger for fjerning av bakgrunn, fargebalanse, fargefjerner, kontrast, speilvending, negativt bilde, kant til kant-skanning, skyggedetaljer, skarphet og temperatur før du fakser dokumentet.
  • Tilpasset jobb: Dette alternativet kombinerer flere skannejobber til én jobb.
  • Merk:  Dette alternativet vises bare når det er installert en formatert, fungerende skriverharddisk.

  • Kantradering: Dette alternativet fjerner flekker eller merker langs kantene på et dokument. Du kan velge å fjerne et likt område på alle fire sidene av papiret, eller velge en bestemt kant. Kantradering fjerner alt fra det valgte området, og ingenting etterlates på den delen av skanningen.
  • Overføringslogg: Dette alternativet skriver ut overføringsloggen eller overføringsfeilloggen.
Var denne artikkelen nyttig?
Top