Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Avbryte en faks når originaldokumenter er skannet til minnet

  1. Trykk på Cancel Jobs (Avbryt jobber) på startsiden.

    Skjermbildet Cancel Jobs (Avbryt jobber) vises.

  2. Trykk på jobben(e) du vil avbryte.

    Skjermen viser bare tre jobber: trykk på nedpilen til du ser den aktuelle jobben, og trykk på jobben du vil avbryte.

  3. Trykk på Delete Selected Jobs (Slett valgte jobber).

    Skjermbildet Deleting Selected Jobs (Sletter valgte jobber) vises, de aktuelle jobbene slettes, og deretter vises startsiden.

Var denne artikkelen nyttig?
Top