Skip to Content Information Center
Lexmark CX517

Lexmark CX517

Oprettelse af et tilpasset kopieringsjob

Funktionerne Brugerdefineret kopieringsjob eller Oprettelse af job anvendes til at kombinere et eller flere sæt originaler til et enkelt kopieringsjob. Hvert sæt kan scannes vha. forskellige jobparametre. Når et kopieringsjob er sendt og Brugerdefineret job er aktiveret, scannes det første sæt af originaler vha. de angivne indstillinger og derefter scannes det næste sæt med de samme eller andre indstillinger.

Definitionen for et sæt afhænger af scanningskilden:

 • Hvis du scanner et dokument på scannerens glasplade, udgør en side et sæt.
 • Hvis du scanner flere sider vha. den automatiske dokumentføder, består et sæt af alle de scannede sider, indtil den automatiske dokumentføder er tom.
 • Hvis du scanner en side vha. den automatiske dokumentføder, udgør en side et sæt.

For eksempel:

 1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

  Bemærkninger:

  • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  • Den automatiske dokumentføders indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt.
 2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

 3. På startsiden skal du navigere til:

  Kopier > Avancerede indstillinger > Tilpasset job > Til >  > Kopier det

  Bemærk!  Når slutningen på et sæt er nået, vises scanningsskærmbilledet.

 4. Læg det næste dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller nedad på scannerens glas, og tryk derefter på Scan den automatiske dokumentføder eller Scan flatbed.

  Bemærk!  Rediger scanningsindstillingerne efter behov.

 5. Hvis du skal scanne endnu et dokument, skal du gentage forrige trin. Hvis ikke, skal du trykke på Afslut job.

Var denne artikel nyttig?
Top