Skip to Content Information Center
Lexmark CX517

Lexmark CX517

Placering af skillesider mellem kopier

 1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

  Bemærkninger:

  • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  • Den automatiske dokumentføders indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt.
 2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

 3. På startsiden skal du navigere til:

  Kopier > Avancerede indstillinger > Skillesider

  Bemærk!  Indstil Sætvis til "1,2,3 ‑ 1,2,3" for at anbringe skillesider mellem kopier. Hvis Sætvis er indstillet til "1,1,1 ‑ 2,2,2", tilføjes skillesider i slutningen af kopieringsjobbet. Der er flere oplysninger i Sortering af kopier.

 4. Vælg en af følgende funktioner:

  • Mellem kopier
  • Mellem job
  • Mellem sider
  • Fra
 5. Tryk på  > Kopier det.

Var denne artikel nyttig?
Top