Skip to Content Information Center
Lexmark CX517

Lexmark CX517

Kopiering af flere sider til et enkelt ark

  For at spare papir kan du kopiere to eller fire på hinanden følgende sider i et flersidet dokument over på et enkelt ark papir.

  Bemærkninger:

  • Sørg for at indstille papirstørrelsen til Letter, Legal, A4 eller JIS B5.
  • Sørg for at indstille kopistørrelsen til 100 %.
 1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

  Bemærkninger:

  • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  • Den automatiske dokumentføders indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt.
 2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

 3. På startsiden skal du navigere til:

  Kopier >> Avancerede indstillinger >> Papirbesparelse > > vælg ønsket output >  > Kopier det

  Bemærk!  Hvis Papirbesparelse er indstillet til Fra, er indstillingen Udskriv siderammer ikke tilgængelig.

Var denne artikel nyttig?
Top