Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Bytte en fremkallingsenhet

Bytt fremkallingsenheten når en utskriftskvalitetsdefekt oppstår, eller når skriveren blir skadet.

 1. Åpne frontdekselet.

  FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:  Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

 2. Åpne toppdekselet.

 3. Løft håndtaket til tonerkassetten, og løfte den forsiktig ut fra bildebehandlingssettet.

 4. Fjern dekselet på høyre side.

 5. Press de grønne spakene på hver side av toneroppsamlingsflasken, og ta den ut toneroppsamlingsflasken.

 6. Løft de blå spakene på bildebehandlingssettet, og dra bildebehandlingssettet til det stopper.

 7. Trykk ned den blå spaken, og ta deretter tak i de grønne håndtakene på sidene for å dra ut bildebehandlingssettet.

  Advarsel – mulig skade:  Ikke berør undersiden av fotoledersettet. Dette kan skade bildebehandlingssettet.

 8. Ta ut den brukte fremkallingsenheten.

 9. Rist den nye fremkallingsenheten forsiktig fra side til side før du tar den ut av emballasjen.

 10. Ta av det røde transportdekselet på fremkallingsenheten.

 11. Sett inn fremkallingsenheten.

 12. Juster og sett inn bildebehandlingssettet.

 13. Trykk ned de blå spakene forsiktig, men bestemt, til bildebehandlingssettet faller på plass.

  Merk:  Kontroller at bildebehandlingssettet sitter helt på plass.

 14. Bytt toneroppsamlingsflasken.

 15. Sett inn dekselet på høyre side.

 16. Sett inn tonerkassettene.

 17. Skyv og hold utløserhåndtaket på høyre side av skriveren, og lukk toppdekselet forsiktig.

 18. Lukk frontdekselet.

 19. Forsegl den brukte fremkallingsenheten i posen den nye fremkallingsenheten ble levert i.

  Se Resirkulering av Lexmark-produkter hvis du vil ha mer informasjon.

Var denne artikkelen nyttig?
Top