Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Koble til en tjeneste for bestemt ringemønster

  En tjeneste for bestemt ringemønster kan være tilgjengelig fra telefonselskapet. Med denne tjenesten kan du ha flere telefonnumre på én telefonlinje og la hvert telefonnummer ha sitt eget ringemønster. Dette kan være nyttig for å skille mellom faks- og taleanrop. Hvis du abonnerer på en slik tjeneste, må du følge disse trinnene for å koble til utstyret:

 1. Koble den ene enden av telefonkabelen som fulgte med skriveren, til LINE-porten .

 2. Koble den andre enden av telefonledningen til en aktiv analog telefonkontakt.

 3. Endre innstillingen for bestemt ringemønster, slik at den stemmer overens med innstillingen du vil at skriveren skal svare på.

  Merk:  Standardinnstillingen for bestemt ringemønster er På. Dette angir at skriveren kan svare etter ett, to eller tre ring.

  1. Velg følgende på startsiden:

    > Innstillinger > Faksinnstillinger > Oppsett av analog faks > Svar ved

  2. Velg innstillingen du vil endre, og trykk deretter på Send.

Var denne artikkelen nyttig?
Top