Skip to Content Information Center
Lexmark CX517

Lexmark CX517

Nawiązywanie połączenia z usługą rozróżniania dzwonków

  U operatora telefonicznego może być dostępna usługa dzwonków charakterystycznych. Dzięki tej usłudze na jednej linii telefonicznej można mieć kilka numerów telefonów, każdy o innym wzorcu dzwonka. Może się to przydać do odróżniania połączeń faksowych od głosowych. Po zamówieniu usługi dzwonków charakterystycznych należy wykonać następujące czynności w celu podłączenia sprzętu:

 1. Podłącz jeden koniec kabla telefonicznego dostarczonego z drukarką do portu LINE drukarki .

 2. Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do działającego analogowego gniazdka telefonicznego.

 3. Zmień ustawienie dzwonków charakterystycznych, aby drukarka reagowała w oczekiwany sposób.

  Uwaga:  Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla funkcji dzwonków charakterystycznych jest Włączone. Umożliwia to ustawienie odpowiedzi drukarki na pojedyncze, podwójne i potrójne dzwonki.

  1. Z poziomu ekranu głównego przejdź do opcji:

    > Ustawienia > Ustawienia faksu > Ustawienia faksu analogowego > Odbieranie włączone

  2. Wybierz ustawienie wzorca, które chcesz zmienić, a następnie dotknij opcji Wyślij.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top