Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Bruke maksimal hastighet og maksimalt utbytte

Med Maksimal hastighet og Maksimalt utbytte kan du velge mellom en raskere utskriftshastighet eller et høyere tonerutbytte. Standardinnstillingen er maksimalt utbytte.

 • Maks. hastighet - Gjør at du kan skrive ut enten i sort eller i farger avhengig av hva som er definert i driveren til skriveren. Skriver ut i farger forutsatt at utskrift bare i sort/hvitt ikke er valgt i driveren til skriveren.
 • Maks. kapasitet - Bytter fra sort/hvitt til farger basert på fargeinnholdet på hver enkelt side. Hyppige fargemodusskift kan føre til saktere utskrift hvis innholdet på sidene er blandet.

  Bruke EWS (Embedded Web Server)

 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire grupper med tall adskilt av punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Innstillinger > Utskriftsinnstillinger > Oppsettmeny.

 3. Fra listen Skriverbruk velger du Maksimal hastighet eller Maksimalt utbytte.

 4. Klikk på Send.

  Bruke skriverens kontrollpanel

 1. Fra startbildet navigerer du til:

   > Innstillinger > Utskriftsinnstillinger > Oppsettmeny

 2. Fra listen Skriverbruk velger du Maksimal hastighet eller Maksimalt utbytte.

 3. Trykk på Submit (Send).

Var denne artikkelen nyttig?
Top