Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Tips for bruk av etiketter

  • Angi papirstørrelse, papirtype, papirstruktur og papirvekt i henhold til etikettene som er lagt i skuffen, på menyen Papir på skriverens kontrollpanel.
  • Prøv å skrive ut på etiketter som du vurderer å bruke, før du kjøper inn større mengder.
  • Hvis du vil ha mer informasjon om utskrift på, egenskaper for og utforming av etiketter, kan du se Card Stock & Label Guidehttp://support.lexmark.com.
  • Bruk etiketter som er laget spesielt for laserskrivere.
  • Ikke bruk etiketter med glatt bakside.
  • Bruk hele, ubrukte etikettark. Delvis brukte ark kan føre til at etikettene løsner under utskriften og forårsaker papirstopp. Delvis brukte ark forurenser også skriveren og tonerkassetten med lim og kan føre til at garantiene for skriveren og tonerkassetten blir ugyldige.
  • Ikke bruk etiketter som har utildekket lim.
  • Bøy og spre etikettene for å løsne dem før du legger etikettene i skuffen. Rett ut kantene på en plan overflate.
Var denne artikkelen nyttig?
Top