Skip to Content Information Center
Lexmark CX517

Lexmark CX517

Menuen Diverse sikkerhedsindstillinger

BrugFor at

  Login-restriktioner

 • Login-fejl
 • Tidsramme for fejl
 • Lockout-tid
 • Timeout for panellogin
 • Timeout for fjernlogin

Begrænser antallet af og tidsrammen for fejlslagne forsøg på logon fra printerkontrolpanelet, før alle brugere udsættes for lockout.

Bemærkninger:

 • "Loginfejl" angiver antallet af fejlslagne forsøg på login, før brugere udsættes for lockout. Der kan vælges indstillinger fra 1 til 10 forsøg. Standardindstillingen er "3 forsøg".
 • "Tidsramme for fejl" angiver en tidsramme for forsøg på login, før brugere udsættes for lockout. De mulige indstillinger er fra 1 til 60 minutter. Standardindstillingen er "5 minutter".
 • "Lockout-tid" angiver, hvor længe brugere er udsat for lockout efter overskridelse af grænsen for loginfejl. De mulige indstillinger er fra 1 til 60 minutter. Standardindstillingen er "5 minutter". 1 angiver, at printeren ikke aktiverer lockout-tid.
 • Timeout for panellogon angiver, hvor længe printeren skal være inaktiv på startskærmbilledet, før brugeren automatisk logges af. De mulige indstillinger er fra 1 til 900 sekunder. Standardindstillingen er 30 sekunder.
 • Timeout for fjernlogin angiver, hvor længe en ekstern grænseflade skal være i standbytilstand, før brugeren automatisk logges af. De mulige indstillinger er fra 1 til 120 minutter. Standardindstillingen er "10 minutter".

  Sikkerhedsnulstillingsjumper

 • Ingen effekt
 • Adgangskontroller="Ingen sikkerhed"
 • Nulstil standardsikkerhedsindstillinger

Juster sikkerhedsindstillingerne.

Bemærkninger:

 • Ingen effekt betyder, at nulstillingen ikke har nogen effekt på printerens sikkerhedskonfiguration.
 • Adgangskontroller="Ingen sikkerhed" bevarer alle de sikkerhedsoplysninger, som brugeren har angivet. Standardindstillingen er "Ingen sikkerhed".
 • "Nulstil standardsikkerhedsindstillinger" sletter alle sikkerhedsoplysninger, som brugeren har defineret, og gendanner de fabriksindstillede indstillinger i menuen Diverse sikkerhedsindstillinger.

  LDAP-certifikatverificering

 • Kræv
 • Forsøg
 • Tillad
 • Aldrig

Giv brugeren mulighed for at anmode om et servercertifikat.

Bemærkninger:

 • "Kræv" er standardindstillingen. Dette betyder, at der anmodes om et servercertifikat. Hvis der leveres et ugyldigt certifikat, eller der ikke leveres et certifikat, afsluttes sessionen omgående.
 • "Forsøg" betyder, at der anmodes om et servercertifikat. Hvis der ikke leveres et certifikat, forløber sessionen normalt. Hvis der leveres et ugyldigt certifikat, afsluttes sessionen omgående.
 • "Tillad" betyder, at der anmodes om et servercertifikat. Hvis der ikke leveres et certifikat, forløber sessionen normalt. Hvis der leveres et ugyldigt certifikat, vil det blive ignoreret, og sessionen vil forløbe normalt.
 • "Aldrig" betyder, at der ikke anmodes om et servercertifikat.

  Mindste PIN-kodelængde

 • 1–16

Begræns antal cifre i pinkoden.

Bemærk!  Standardindstillingen er 4 minutter.

Var denne artikel nyttig?
Top