Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Menyen Diverse sikkerhetsinnstillinger

BrukTil å

  Påloggingsbegrensninger

 • Mislykkede pålogginger
 • Tidsramme for mislykket pålogging
 • Varighet for sperre
 • Tidsramme for panelpålogging
 • Tidsramme for ekstern pålogging

Begrense antall og tid for mislykkede påloggingsforsøk fra skriverens kontrollpanel før alle brukere stenges ute.

Merknader:

 • Mislykkede pålogginger angir antallet mislykkede påloggingsforsøk før brukerne sperres ute. Gyldige innstillinger er fra 1 til 10 forsøk. Standardinnstillingen er 3 forsøk.
 • Tidsramme for mislykket pålogging angir hvor lenge det kan gjøres mislykkede påloggingsforsøk før brukerne sperres ute. Innstillingene varierer fra 1 til 60 minutter. Standardinnstillingen er 5 minutter.
 • Varighet for sperre angir hvor lenge brukerne låses ute når grensen for antall påloggingsforsøk er overskredet. Innstillingene varierer fra 1 til 60 minutter. Standardinnstillingen er 5 minutter. 1 angir at skriveren ikke bruker varighet for sperre.
 • Tidsramme for panelpålogging angir hvor lenge skriveren kan være inaktiv på startbildet før brukeren automatisk logges av. Innstillingene varierer fra 1 til 900 sekunder. Standardinnstillingen er 30 sekunder.
 • Tidsramme for ekstern pålogging angir hvor lenge et eksternt grensesnitt kan være inaktivt før brukeren automatisk logges av. Innstillingene varierer fra 1 til 120 minutter. Standardinnstillingen er 10 minutter.

  Sikkerhetstilbakestilling

 • Ingen effekt
 • Tilgangskontroll=Ingen sikkerhet
 • Tilbakestill fabrikkoppsett

Juster sikkerhetsinnstillingene.

Merknader:

 • Ingen effekt betyr at tilbakestillingen ikke har noen effekt på skriverens sikkerhetskonfigurasjon.
 • Tilgangskontroll=Ingen sikkerhet bevarer all sikkerhetsinformasjon som brukeren har definert. Standardinnstillingen er Ingen sikkerhet.
 • Tilbakestill fabrikkoppsett sletter all sikkerhetsinformasjon som brukeren har definert. Alle innstillingene under Diverse sikkerhetsinnstillinger tilbakestilles til standardverdien.

  LDAP-sertifikatgodkjenning

 • Forespørsel
 • Forsøk
 • Tillat
 • Aldri

La brukeren sende en forespørsel om et serversertifikat.

Merknader:

 • Standardinnstillingen er Forespørsel. Det betyr at det bes om et serversertifikat. Hvis sertifikatet er ugyldig eller mangler, avsluttes økten umiddelbart.
 • Forsøk betyr at det bes om et serversertifikat. Hvis sertifikatet mangler, fortsetter økten på normal måte. Hvis sertifikatet er ugyldig, avsluttes økten umiddelbart.
 • Tillat betyr at det bes om et serversertifikat. Hvis sertifikatet mangler, fortsetter økten på normal måte. Hvis sertifikatet er ugyldig, blir det ignorert, og økten fortsetter på normal måte.
 • Aldri betyr at det ikke bes om et serversertifikat.

  Minste PIN-lengde

 • 1–16

Begrens lengden på PIN-koden.

Merk:  Standardinnstillingen er 4.

Var denne artikkelen nyttig?
Top