Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Menyen Konfidensiell utskrift

BrukFor å

Merk:  Standardinnstillingen er Av.

  Maks. ugyldig PIN-kode

 • Av
 • 2–10

Angi en grense for antall ganger en ugyldig PIN-kode kan angis.

Merknader:

 • Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en formatert og fungerende harddisk.
 • Når grensen er nådd, slettes utskriftsjobbene for det brukernavnet og PIN-koden.

  Konfidensiell utskrift-jobb utløper

 • Av
 • 1 time
 • 4 timer
 • 24 timer
 • 1 uke

Angi en grense for hvor lenge konfidensielle utskriftsjobber lagres på skriveren.

Merknader:

 • Hvis innstillingen Konfidensiell jobb utløper endres mens konfidensielle utskriftsjobber ligger i skriverens internminne eller på skriverens harddisk, endres ikke utløpstidspunktet for disse utskriftsjobbene til den nye standardverdien.
 • Hvis skriveren slås av, slettes alle konfidensielle jobber som ligger i skriverens internminne.

  Gjenta utskrift-jobb utløper

 • Av
 • 1 time
 • 4 timer
 • 24 timer
 • 1 uke

Angi en grense for hvor lenge utskriftsjobber lagres på skriveren.

  Bekreft utskrift-jobb utløper

 • Av
 • 1 time
 • 4 timer
 • 24 timer
 • 1 uke

Angi en grense for hvor lenge utskriftsjobber som må bekreftes, lagres på skriveren.

  Utsett utskrift-jobb utløper

 • Av
 • 1 time
 • 4 timer
 • 24 timer
 • 1 uke

Angi en grense for hvor lenge utskriftsjobber som skal utføres senere, lagres på skriveren.

Var denne artikkelen nyttig?
Top