Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Skrive ut en oppsettside for nettverk

    Hvis skriveren er koblet til et nettverk, kan du skrive ut en oppsettside for nettverk for å kontrollere nettverkstilkoblingen. Denne siden inneholder også viktig informasjon for konfigurering av skriveren for nettverksutskrifter.

  1. Velg følgende på startbildet:

      > Rapporter  > Oppsettside for nettverk

  2. Kontroller den første delen av oppsettsiden, og kontroller at statusen er Tilkoblet.

    Hvis statusen er Ikke tilkoblet, kan det hende at nettverkskontakten ikke er aktiv, eller at det er feil på nettverkskabelen. Kontakt systemadministratoren for å finne en løsning, og skriv deretter ut en ny oppsettside.

Var denne artikkelen nyttig?
Top