Skip to Content Information Center
Lexmark CX517

Lexmark CX517

Anulowanie zadania drukowania przy użyciu komputera

  1. W zależności od systemu operacyjnego wykonaj następujące czynności:

    • Otwórz folder drukarek, a następnie wybierz drukarkę.
    • Przejdź do drukarki w obszarze System Preferences (Preferencje systemowe) menu Apple.
  2. Wybierz zadanie drukowania, które chcesz anulować.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top