Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Montere tilleggsskuffer

  Skriveren støtter to ekstra innskuffer: en 550-arks skuff (skuff 3) og en 650-arks duoskuff (skuff 2) med en integrert flerbruksmater.

  FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Skriveren veier mer enn 18  kg (40  lb), og det trengs to eller flere personer for å løfte den på en sikker måte.

  FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Hvis du skal bruke kontrollerkortet eller installere maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og koble strømledningen fra strømuttaket før du fortsetter. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.

 1. Pakk ut tilleggsskuffen og støvdekselet, og fjern all emballasje.

 2. Sett skuffen i nærheten av skriveren.

 3. Juster 650-arks duoskuffen i forhold til 550-arks skuffen, og senk den på plass.

  Merknader:

  • Hvis du installerer begge tilleggsskuffene, må 550-arks skuffen (skuff 3) plasseres under 650-arks skuffen (skuff 2).
  • Du kan merke den standard 250-arks skuffen som skuff 1 ved hjelp av skuffnummeretiketten som fulgte med tilleggsskuffen.
 4. Juster skriveren med duoskuffen for 650 ark, og senk deretter skriveren på plass.

 5. Installer støvdekselet.

Merk:  Når skriverprogrammet og tilleggsmaskinvaren er installert, kan det være nødvendig å legge til tilleggsutstyret manuelt i skriverdriveren for å gjøre det tilgjengelig for utskriftsjobber. Se Slik legger du til alternativer i skriverdriveren hvis du vil ha mer informasjon.

Var denne artikkelen nyttig?
Top