Skip to Content Information Center
Lexmark CX517

Lexmark CX517

Eksportowanie i importowanie konfiguracji

Ustawienia konfiguracji można wyeksportować do pliku tekstowego, a następnie zaimportować, aby użyć tych ustawień w innych drukarkach.

 1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

  Uwaga:  Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.

 2. Aby wyeksportować lub zaimportować konfigurację dla jednej aplikacji, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij opcję Ustawienia > Aplikacje > Zarządzanie aplikacjami.

  2. Z listy zainstalowanych programów wybierz ten, który chcesz skonfigurować.

  3. Kliknij opcję Konfiguruj i wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby wyeksportować i zapisać konfigurację do pliku, kliknij przycisk Eksportuj i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.
   • Uwagi:

    • Podczas zapisywania możesz podać własną nazwę lub skorzystać z domyślnej.
    • Jeśli zabraknie pamięci dla wirtualnej maszyny języka Java, należy powtarzać powyższe czynności, dopóki plik konfiguracji nie zostanie zapisany.
   • Aby zaimportować konfigurację z pliku, kliknij przycisk Importuj i wybierz wcześniej zapisaną konfigurację drukarki.
   • Uwagi:

    • Zanim dokonasz importu konfiguracji, możesz dokonać jej podglądu lub wczytać dane od razu.
    • W przypadku przekroczenia limitu czasu i pojawieniu się pustego ekranu należy odświeżyć przeglądarkę i kliknąć przycisk Zastosuj.
 3. Aby wyeksportować lub zaimportować konfigurację dla wielu aplikacji, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij opcje Ustawienia > Importuj/Eksportuj.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby wyeksportować plik konfiguracyjny, kliknij przycisk Eksportuj plik ustawień rozwiązań wbudowanych i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie w celu zapisania pliku konfiguracyjnego.
   • Aby zaimportować plik konfiguracyjny, wykonaj następujące czynności:
    1. Kliknij przycisk Importuj plik ustawień rozwiązań wbudowanych > Wybierz plik, a następnie przejdź do zapisanego pliku konfiguracyjnego, który został wyeksportowany z poprzednio skonfigurowanej drukarki.

    2. Kliknij opcję Submit (Wyślij).

Czy ten artykuł był pomocny?
Top