Skip to Content Information Center
Lexmark CX517

Lexmark CX517

Znajdowanie adresu IP drukarki

Uwaga:  Podłącz drukarkę do sieci lub serwera druku.

Adres IP drukarki można znaleźć:

  • w górnym lewym rogu na na ekranie głównym drukarki;
  • w sekcji TCP/IP w menu Sieć/porty;
  • na wydrukowanej stronie konfiguracji sieci lub stronie ustawień menu — w sekcji TCP/IP.

Uwaga:  Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami, na przykład 123.123.123.123.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top