Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Konfigurere Skjemaer og favoritter

Merk:  En nyere versjon av denne brukerhåndboken inneholder kanskje en direktekobling til administratorhåndboken for dette programmet. Du kan se etter oppdateringer til denne Brukerhåndbokenhttp://support.lexmark.com.

BrukFor å

Effektivisere arbeidsprosessene ved raskt å finne og skrive ut ofte brukte skjemaer fra Internett fra skriverens startside.

Merk:  Skriveren må ha adgang til nettverksmappen, FTP-området eller webområdet der bokmerket er lagret. På datamaskinen der bokmerket er lagret, må du bruke delings-, sikkerhets- og brannmurinnstillingene til å gi skriveren minst lesetilgang. Du finner hjelp i dokumentasjonen som fulgte med operativsystemet.

 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merk:  Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

 2. Klikk på Innstillinger > Programmer > Programadministrasjon > Skjemaer og favoritter.

 3. Klikk på Legg til, og tilpass deretter innstillingene.

  Merknader:

  • Hold musepekeren over et felt for å vise en beskrivelse av innstillingen.
  • Du kontrollerer at plasseringsinnstillingene for bokmerket er riktige ved å skrive inn riktig IP-adresse for vertsdatamaskinen der bokmerket vises. Se Finne datamaskinens IP-adresse hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du henter IP-adressen for vertsdatamaskinen.
  • Kontroller at skriveren har tilgangsrettigheter til mappen der bokmerket finnes.
 4. Klikk Bruk.

Du kan bruke programmet ved å trykke på Skjemaer og favoritter på startbildet og bla gjennom skjemakategorier, eller ved å søke etter et skjema på nummer, navn eller beskrivelse.

Var denne artikkelen nyttig?
Top