Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Konfigurere nettverksskanning

Merk:  En nyere versjon av denne brukerhåndboken inneholder kanskje en direktekobling til administratorhåndboken for dette programmet. Hvis du vil se etter oppdateringer til denne Brukerhåndboken, kan du gå til http://support.lexmark.com.

BrukFor å

Skanne et dokument og sende det til en delt nettverksmappe. Du kan angi opptil 30 unike nettverksmapper.

Merknader:

 • Skriveren må ha skrivetilgang til nettverksmappene. Åpne delings-, sikkerhets- og brannmurinnstillingene på datamaskinen der mappen er lagret, og gi skriveren lesetilgang eller bedre. Du finner hjelp i dokumentasjonen som fulgte med operativsystemet.
 • Ikonet for skann til nettverk vises bare hvis du har angitt ett eller flere mål.
 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merk:  Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Konfigurer skann til nettverk > Klikk her.
  • Klikk på Innstillinger > Programmer > Programadministrasjon > Skann til nettverk.
 3. Angi nettverksmappene som skal brukes, og tilpass innstillingene.

  Merknader:

  • Hold musepekeren over noen av feltene for å vise en beskrivelse av innstillingen.
  • Du kontrollerer at plasseringsinnstillingene for målet er riktige ved å skrive inn riktig IP-adresse for vertsdatamaskinen der det angitte målet finnes. Se Finne datamaskinens IP-adresse hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du henter IP-adressen for vertsdatamaskinen.
  • Kontroller at skriveren har tilgangsrettigheter til mappen der det angitte målet finnes.
 4. Klikk Bruk.

Du kan bruke programmet ved å trykke på Skann til nettverk på startbildet, og deretter følge anvisningene på skjermen.

Var denne artikkelen nyttig?
Top