Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Konfigurere Kortkopiering

Merk:  En nyere versjon av denne brukerhåndboken inneholder kanskje en direktekobling til administratorhåndboken for dette programmet. Hvis du vil se etter oppdateringer til denne Brukerhåndboken, kan du gå til http://support.lexmark.com.

BrukFor å

Raskt og enkelt kopiere forsikringskort og ID-kort samt andre kort som passer i en lommebok.

Du kan skanne og skrive ut begge sider av et kort på én side. Dermed sparer du papir, og informasjonen på kortet vises på en mer oversiktlig måte.

 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merk:  Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire grupper med tall adskilt av punktum, for eksempel 123.123.123.123.

 2. Klikk på Innstillinger > Programmer > Administrasjon av programmer > Kortkopiering.

 3. Endre om nødvendig standard skannealternativer.

  • Standardskuff – Velg standardskuffen som skal brukes til å skrive ut skannede bilder.
  • Standard antall eksemplarer – Angi antallet eksemplarer som skal skrives ut automatisk når programmet brukes.
  • Standard kontrastinnstilling – Angi en innstilling for å øke eller redusere kontrastnivået når et eksemplar av det skannede kortet skrives ut. Velg Best for innhold hvis du vil at skriveren skal justere kontrasten automatisk.
  • Standard skaleringsinnstilling – Angi størrelsen på det skannede kortet under utskrift. Standardinnstillingen er 100 % (full størrelse).
  • Fargeutskrift: Merk alternativer for å skrive ut det skannede kortet i farger, eller fjern merket for å skanne i sort/hvitt.
  • Oppløsningsinnstilling – Juster kvaliteten på det skannede kortet.
  • Merknader:

   • Under skanning av et kort sørger du for at skanneoppløsningen ikke er mer enn 200  dpi for farge og 400  dpi for svart/hvitt.
   • Under skanning av flere kort sørger du for at skanneoppløsningen ikke er mer enn 150  dpi for farge og 300  dpi for svart/hvitt.
  • Skriv ut kantlinjer – Merk av for dette alternativet hvis du vil skrive ut det skannede bildet med kantlinje.
 4. Klikk på Bruk.

Du bruker programmet ved å trykke på Kortkopiering på startsiden, og deretter følger du anvisningene.

Var denne artikkelen nyttig?
Top