Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Konfigurere kryptering av skriverens harddisk

Aktiver kryptering av harddisk for å forhindre tap av sensitive data i tilfelle skriveren eller harddisken blir stjålet.

Merk:  Det kan finnes enkelte skrivermodeller uten harddisk.

  Bruke EWS (Embedded Web Server)

 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Innstillinger > Sikkerhet > Diskkryptering.

  Merk:  Diskkryptering vises bare på menyen Sikkerhet hvis det er installert en formatert og fungerende harddisk i skriveren.

 3. Velg Aktiver på menyen Diskkryptering.

  Merknader:

  • Når du aktiverer diskkryptering, slettes innholdet på skriverens harddisk.
  • Diskkryptering kan ta opptil en drøy time, og skriveren er ikke tilgjengelig for andre oppgaver mens krypteringen pågår.
 4. Klikk på Send.

  Bruke skriverens kontrollpanel

 1. Slå av skriveren.

 2. Trykk ned og hold 2 og 6 mens du slår på skriveren. Slipp knappene når skjermbildet med fremdriftsindikatoren vises.

  Skriveren utfører en oppstartsprosedyre, og menyen Konfigurering vises. Når skriveren er slått helt på, vises det en liste over funksjoner på skriverskjermen.

 3. Trykk på Diskkryptering > Aktiver.

  Merk:  Når du aktiverer diskkryptering, slettes innholdet på skriverens harddisk.

 4. Trykk på Ja for å fortsette med diskrensingen.

  Merknader:

  • Ikke slå av skriverens mens krypteringen pågår. Hvis du gjør det, kan det føre til at data går tapt.
  • Diskkryptering kan ta opptil en drøy time, og skriveren er ikke tilgjengelig for andre oppgaver mens krypteringen pågår.
  • Det vises en statuslinje som viser fremdriften for diskrensingen. Når disken er kryptert, vises skjermbildet Aktiver/Deaktiver igjen.
 5. Trykk på Tilbake > Avslutt konfigureringsmeny.

Skriveren utfører en ny start og går deretter tilbake til vanlig driftsmodus.

Var denne artikkelen nyttig?
Top