Skip to Content Information Center
Lexmark CX517

Lexmark CX517

Informacje o ulotności pamięci

Drukarka jest wyposażona w różnego rodzaju pamięci mogące przechowywać ustawienia urządzenia i sieci oraz dane użytkowników.

Typ pamięciOpis

Pamięć ulotna

Drukarka korzysta ze standardowej pamięci o dostępie swobodnym (RAM) w celu czasowego zbuforowania danych użytkownika podczas prostych zadań drukowania.

Pamięć nieulotna

Drukarka może wykorzystywać dwa rodzaje pamięci nieulotnej: EEPROM i NAND (pamięć flash). Oba typy są używane do zapisu informacji o systemie operacyjnym, ustawieniach urządzenia oraz sieci, a także o ustawieniach zakładek i aplikacjach wbudowanych.

Zawartość dysku twardego

Niektóre drukarki mają zainstalowany dysk twardy. Dysk twardy drukarki został zaprojektowany dla określonych funkcji drukarki. Umożliwia drukarce zachowanie zbuforowanych danych użytkownika ze złożonych zadań drukowania, danych formularzy i czcionek.

Wymaż zawartość dowolnych zainstalowanych pamięci drukarki w następujących sytuacjach:

  • Drukarka jest wycofywana z użycia.
  • Wymieniany jest dysk twardy drukarki.
  • Drukarka jest przenoszona do innego działu lub lokalizacji.
  • Osoba spoza organizacji wykonuje serwis drukarki.
  • W celach serwisowych drukarka ma znaleźć się poza siedzibą organizacji.
  • Drukarka jest sprzedawana innej organizacji.

Pozbywanie się dysku twardego drukarki

Uwaga:  Niektóre modele drukarek mogą nie być wyposażone w dysk twardy.

W środowisku wymagającym wysokiego poziomu bezpieczeństwa może być konieczne podjęcie dodatkowych kroków w celu upewnienia się, że dostęp do danych poufnych znajdujących się na dysku twardym drukarki będzie niemożliwy, gdy drukarka lub jej dysk twardy znajdą się poza siedzibą organizacji.

  • Rozmagnesowanie — poddanie dysku twardego działaniu pola magnetycznego, które wymaże zapisane dane.
  • Zmiażdżenie — zgniecenie dysku twardego w celu połamania jego podzespołów i uczynienia niemożliwym do odczytania.
  • Zmielenie — rozdrobnienie dysku twardego na bardzo małe metalowe fragmenty.

Uwaga:  Większość danych można usunąć elektronicznie, ale jedyną gwarancją całkowitego wymazania wszystkich danych jest fizyczne zniszczenie twardego dysku, na którym przechowywane są dane.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top