Skip to Content Information Center
Lexmark CX517

Lexmark CX517

Korzystanie z ekranu głównego

Gdy drukarka jest włączona, na wyświetlaczu urządzenia jest wyświetlany ekran podstawowy, nazywany ekranem głównym. Dotykając przycisków ekranu głównego i ikon, można rozpocząć kopiowanie, wysyłanie faksu lub skanowanie, a także wyświetlić ekran menu i reagować na komunikaty urządzenia.

Uwaga:  Wygląd ekranu głównego zależy od własnych ustawień ekranu, ustawień dokonanych przez administratora i aktywnych rozwiązań wbudowanych.

PrzyciskDziałanie

1

Zmień język

Powoduje wyświetlenie okienka Zmień język, w którym można zmienić podstawowy język drukarki.

2

Kopiuj

Pozwala uzyskać dostęp do menu kopiowania i wykonywać kopie.

3

Faks

Pozwala uzyskać dostęp do menu faksowania i wysyłać faksy.

4

E-mail

Umożliwia dostęp do różnych menu poczty e-mail i wysyłanie wiadomości e-mail.

5

FTP

Umożliwia dostęp do menu funkcji FTP (File Transfer Protocol) i skanowanie dokumentów bezpośrednio do serwera FTP.

6

Strzałki

Umożliwiają przewijanie w górę lub w dół.

7

Formularze i ulubione

Umożliwiają szybkie znalezienie i wydrukowanie często używanych formularzy online.

8

Ikona menu

Umożliwia dostęp do menu drukarki.

Uwaga:  Menu są dostępne, tylko gdy drukarka znajduje się w stanie Gotowa.

9

Zakładki

Umożliwia utworzenie, porządkowanie i zapisanie zestawu zakładek (adresów URL) w postaci widoku drzewa folderów i łączy do plików.

Uwaga:  Widok drzewa będzie zawierał tylko zakładki utworzone za pomocą tej funkcji, a nie jakiejkolwiek innej aplikacji.

10

Napęd USB

Umożliwia wyświetlanie, wybieranie, drukowanie, skanowanie i wysyłanie pocztą e-mail zdjęć oraz dokumentów z dysku flash.

Uwaga:  Ikona ta jest wyświetlana, wyłącznie gdy użytkownik powróci do ekranu głównego, a do drukarki podłączony jest dysk flash lub karta pamięci.

11

Wstrzymane zadania

Wyświetla wszystkie aktualnie wstrzymane zadania.

12

Stan/Materiały eksploatacyjne

  • Wyświetla ostrzeżenie lub komunikat o błędzie, gdy do kontynuowania pracy drukarki wymagana jest interwencja użytkownika.
  • Po przejściu do ekranu komunikatów można znaleźć szczegółowe informacje o danym komunikacie i sposobie jego usunięcia.

13

Wskazówki

Umożliwia otwarcie okna dialogowego pomocy kontekstowej.

14

Wyszukaj wstrzymane zadania

Wyszukaj co najmniej jedną spośród następujących pozycji:

  • Nazwy użytkowników w przypadku wstrzymanych lub poufnych zadań drukowania
  • Nazwy zadań w przypadku zadań wstrzymanych, z wyłączeniem zadań poufnych
  • Nazwy profilu
  • Pakiet zakładek lub nazwy zadań drukowania
  • Pakiet USB lub nazwy zadań drukowania dla obsługiwanych typów plików

Funkcje

FunkcjaOpis

Lokalizacja w menu

Przykład:

Menu > Ustawienia > Ustawienia kopiowania >  Liczba kopii

Lokalizacja w menu to informacja wyświetlana w górnej części każdego ekranu menu. Tu jest widoczna ścieżka dostępu do bieżącego menu.

Dotknięcie dowolnego z podkreślonych słów powoduje powrót do wskazanego menu.

Opcja Liczba kopii nie jest podkreślona, ponieważ ten ekran jest aktualnie wyświetlony. W przypadku dotknięcia podkreślonego wyrazu na ekranie „Liczba kopii” przed wprowadzeniem i zapisaniem zmian ustawień dokonany wybór nie zostanie zapisany i nie będzie on ustawieniem domyślnym.

Alarm wymagający interwencji

Jeśli w odniesieniu do którejkolwiek funkcji wystąpi alarm wymagający interwencji, pojawia się ta ikona i zaczyna migać czerwony wskaźnik.

Ostrzeżenie

Ikona pojawia się w razie wystąpienia błędu.

Pasek komunikatów o stanie drukarki

  • Wyświetla komunikat o bieżącym stanie drukarki, np. Gotowa lub Zajęta.
  • Wyświetla komunikat o stanie pracy drukarki, np. Mało toneru lub Kończy się kaseta.
  • Wyświetla komunikaty, gdy do kontynuowania pracy drukarki wymagana jest interwencja użytkownika.

Adres IP drukarki

Przykład:

123,123.123,123

Adres IP drukarki sieciowej znajduje się w lewym górnym rogu ekranu głównego - jest to seria czterech liczb rozdzielonych kropkami. Adresu IP można użyć przy korzystaniu z wbudowanego serwera sieciowego do zdalnego wyświetlania oraz zmieniania ustawień drukarki, gdy nie możliwości zrobienia tego ręcznie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top