Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Opprette en kopisnarvei ved hjelp av skriverens kontrollpanel

  1. Trykk på Kopier på startbildet.

  2. Juster kopieringsinnstillingene, og trykk på Lagre som snarvei.

    Merk:  Hvis du endrer innstillingene etter at kopisnarveien er opprettet, lagres ikke innstillingene.

  3. Angi et unikt navn for snarveien, og trykk deretter på Ferdig.

  4. Kontroller at navnet på snarveien er riktig, og trykk på OK.

    Hvis navnet på snarveien er feil, må du trykke på Avbryt og angi informasjonen på nytt.

Merknader:

  • Navnet på snarveien vises i ikonet Kopisnarveier på startbildet på skriveren.
  • Du kan bruke snarveien når du kopierer et annet dokument med de samme innstillingene.
Var denne artikkelen nyttig?
Top