Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Koble til kabler

FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Ikke installer dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel strømledningen, faksfunksjonen eller telefonen, i tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Koble strømledningen til en jordet og lett tilgjengelig stikkontakt med riktig klassifisering i nærheten av produktet for å unngå fare for brann eller elektrisk støt.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  For å unngå fare for brann eller elektrisk støt, må du bare bruke strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Bruk bare en 26 AWG eller bedre telefonledning (RJ-11) ved tilkobling av produktet til telenettet for å redusere brannfaren. For brukere i Australia må ledningen godkjennes av den australske Communications and Media Authority.

Advarsel – mulig skade:  For å unngå tap av data eller skrive feil, ikke ta på USB-kabelen, en trådløs nettverksadapter eller skriveren på områder som vises under utskrift.

BrukTil

1

USB-port

Fest en trådløs nettverksadapter eller valgfri skriverharddisk.

2

Sikkerhetsspor

Fest en lås for å sikre skriveren på plass.

3

Kontakt for strømledning

Koble skriveren til et jordet strømuttak.

4

LINE-port

Koble skriveren til en aktiv telefonlinje med en standard veggkontakt (RJ-11), et DSL-filter, en VoIP-adapter eller en annen adapter som gir tilgang til telefonlinjen, slik at du kan sende og motta fakser.

5

EXT-port

Koble til andre enheter (telefon eller telefonsvarer) til skriveren og telefonlinjen. Bruk denne porten hvis du ikke har en dedikert fakslinje for skriveren, og hvis denne tilkoblingsmetoden støttes i ditt land eller din region.

Merk:  Ta ut pluggen for å få tilgang til porten.

6

USB-port

Fest et tastatur eller eventuelle kompatible tilleggsutstyr.

7

USB-port

Koble skriveren til en datamaskin med en USB-kabel.

8

Ethernet-port

Koble skriveren til et Ethernet-nettverk.

Var denne artikkelen nyttig?
Top