Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Papirstopp i frontdekselet

  Papirstopp i fikseringsenheten

 1. Åpne frontdekselet og toppdekselet.

  FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:  Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

 2. Ta ut det fastkjørte papiret.

  Merk:  Kontroller at alle papirrester er fjernet.

  • Under fikseringsenheten
  • I dekselet til fikseringsenheten
 3. Lukk frontdekselet og toppdekselet.

  Papirstopp i tosidigenheten

 1. Åpne frontdekselet.

 2. Ta ut det fastkjørte papiret.

 3. Lukk frontdekselet.

Var denne artikkelen nyttig?
Top