Skip to Content Information Center
Lexmark CX510

Lexmark CX510

Konfigurere rekvisitameldinger fra Embedded Web Server

  Du kan angi hvordan du vil bli varslet når det er snart lite, lite eller svært lite rekvisita igjen, eller når rekvisitaene har nådd slutten av sin levetid, ved å angi varslene som kan velges.

  Merknader:

  • Du kan velge varsler for tonerkassetter, bildesett, vedlikeholdssett og toneroppsamlingsflaske
  • Alle varsler kan stilles inn for snart lite igjen, lite igjen og svært lite igjen. Ikke alle varsler kan stilles inn for slutt på levetid. Alle rekvisitatilstander kan varsles med e-post.
  • Prosentandelen av anslått gjenværende rekvisita som utløser varselet, kan angis for enkelte rekvisita for enkelte tilstander.
 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis IP-adressen til skriveren i TCP/IP-avsnittet i menyen Nettverk/porter. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Innstillinger > Utskriftsinnstillinger > Meldinger om rekvisita.

 3. Velg ett av følgende varslingsalternativer fra rullegardinmenyen for hver type rekvisita:

  VarslingBeskrivelse

  1 Skriveren genererer en e-post om rekvisitastatus når rekvisitameldinger er aktivert.

  2 Skriveren stanser når det blir tomt for enkelte rekvisita, for å hindre skade.

  Off (Av)

  Normal virkemåte for alle rekvisita inntreffer.

  Bare e-post

  Skriveren genererer en e-post når rekvisitatilstanden er nådd. Rekvisitastatus vises på menysiden og statussiden.

  Advarsel

  Skriveren viser varselmeldingen og genererer en e-post om rekvisitastatus. Skriveren stanser ikke når rekvisitatilstanden er nådd.

  Stopp med forts.1

  Skriveren slutter å behandle jobber når rekvisitatilstanden er nådd. Brukeren må trykke på en knapp for å fortsette utskriften.

  Stopp uten forts.1,2

  Skriveren stanser når rekvisitatilstanden er nådd. Det må fylles på rekvisita for å fortsette utskriften.

 4. Klikk på Send.

Var denne artikkelen nyttig?
Top